وب سایت

www.hezarmahsool.com

آدرس

آدرس : تبریز، خیابان مفتح، بالاتر از ایستگاه پاسگاه، طبقه فوقانی پیشخوان دولت

ایمیل

hezarmahsool@gmail.com , hezarmahsool@yahoo.com

شماره تماس

تلفن دفتر مرکزی: 32337174 (041) 98+