شرکت هزارمحصول

شرکت هزارمحصول فعالیت خود را از سال ۱۳۸۹ آغاز نموده است. این شرکت از بدو تأسیس همواره سعی بر آن داشته تا کلیه فرآیندهای خود را با رویکردی علمی پیش ببرد تا بتواند به عنوان شرکتی پیشتاز و مدرن در عرصه فروش و پخش مویرگی باشد. بر این اساس با تلاش در جذب و حفظ نیروهای انسانی با انگیزه و آموزش پذیر و بکارگیری پیشرفته ترین امکانات نرم افزاری و سخت افزاری توانسته است اعتبار و جایگاه خاصی در بین مشتریان استان های آذربایجان شرقی و غربی ایجاد نماید.

The Hezar Mahsul Company , The sale and distribution of protein , frozen food and restaurant food products Introduction : The Hezar Mahsul Company has been established in 1389. In order to be a leading company in the fields of sale and distribution channel , this company , from the very beginning , has made every effort to base all its activities on scientific methods Therefore , by employing motivated and highly educated labor force , and by using advanced software and hardware facilities , the company has been able to achieve a reputable position among Horeca and Market customers in East and West Azarbaijan

Contact company phone for cooperation

32337174 (041) 98+


Tabriz - Iran

HezarMahsool Co

Sales and distribution of food and health products

Thanks for your kindness dear friend