شرکت هزارمحصول

شرکت هزارمحصول فعالیت خود را از سال ۱۳۸۹ آغاز نموده است. این شرکت از بدو کار همواره سعی بر آن داشته تا کلیه فرآیندهای خود را با رویکردی علمی پیش ببرد تا بتواند به عنوان شرکتی پیشتاز و مدرن در صنعت فروش و پخش مویرگی باشد. بر این اساس با تلاش در جذب و حفظ نیروهای انسانی با انگیزه و مسئولیت پذیر و بکارگیری پیشرفته ترین امکانات نرم افزاری و سخت افزاری توانسته است اعتبار و جایگاه خاصی در استان های آذربایجان شرقی و غربی کسب نماید.
Contact company phone for cooperation

32337174 (041) 98+

Tabriz - Iran

 
Sale and distribution of protein and restaurant products
HezarMahsool Co


Hezarmahsool co

Hazarmahsool company has started its activity since 2010. Since its inception, this company has always tried to advance all its processes with a scientific approach in order to be a leading and modern company in the capillary sales and distribution industry. Based on this, by trying to attract and maintain motivated and responsible human forces and using the most advanced software and hardware facilities, it has been able to gain prestige and a special position in the provinces of East and West Azerbaijan