شرکت هزارمحصول

شرکت هزارمحصول در سال ۱۳۸۹ توسط برادران پوراکبر تاسیس شده است. این شرکت از بدو کار همواره سعی بر آن داشته تا کلیه فرآیندهای خود را با رویکردی علمی پیش ببرد تا بتواند به عنوان شرکتی پیشتاز و مدرن در صنعت فروش و پخش مویرگی باشد. بر این اساس با تلاش در جذب و حفظ نیروهای انسانی با انگیزه و مسئولیت پذیر و بکارگیری پیشرفته ترین امکانات نرم افزاری و سخت افزاری توانسته است اعتبار و جایگاه خاصی در بین مشتریان استان های آذربایجان شرقی و غربی کسب نماید.

Hezar Mohsol Company was established in 2010 by Pourakbar Brothers. From the very beginning, this company has always tried to carry out all its processes with a scientific approach in order to be a leading and modern company in the capillary sales and distribution industry. Accordingly, by trying to attract and retain motivated and responsible human resources and using the most advanced software and hardware facilities, it has been able to gain a special reputation and position among the customers of East and West Azerbaijan provinces

Contact company phone for cooperation

32337174 (041) 98+


Tabriz - Iran

HezarMahsool Co

Sales and distribution of food and health products

Thanks for your kindness dear friend